Regulamin serwisu www.onlinewarto.pl

Warta Jacek Pasławski informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów.

W szczególność oferty jakichkolwiek usług, w tym usług ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Warta Jacek Pasławski podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

Warta Jacek Pasławski oświadcza, że choć materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych Warta Jacek Pasławski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, analiz finansowych, raportów i informacji o produktach.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego.

Warta Jacek Pasławski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.
Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone.
Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do TUiR i TUnŻ WARTA S.A. Warta Jacek Pasławski

Żadna część portalu Warta Jacek Pasławski nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody Warta Jacek Pasławski.

Warta Jacek Pasławski zapewnia osoby wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad polityki prywatności.

W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem stron internetowych, do których link jest umieszczony w serwisie onlinewarta.pl lub w ramach serwisu warta.pl i onlinewarto.pl  właściwy jest niniejszy regulamin.