Ubezpieczenie turystyczne "Warta Travel"

Lubisz podróżować?

 Z kodem rabatowym KRAD00410000 10% taniej !

Kup polisę Warta Travel

Informacja o ubezpieczeniu Warta Travel

Jak kupić polisę Warta Travel

Kod rabatowy Warta Travel 10% zniżki

STRONA AGENTA TUIR WARTA S.A. JACEK J. PASŁAWSKI
Fotolia 68114927 XS

Informacja o ubezpieczeniu "WARTA-TRAVEL"

Ubezpieczenie turystyczne

Karta produktu WARTA-TRAVEL - plik do pobrania

Poniższy tekst prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA TRAVEL o symbolu C0512 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

WARTA TRAVEL to ubezpieczenie turystyczne gwarantujące ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie w zakresie terytorialnym określonym w umowie ubezpieczenia. W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych i nieszczęśliwych wypadków wraz z usługami assistance
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny, wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu oraz opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • koszty odwołania podróży
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Suma ubezpieczenia

Z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient; w przypadku kosztów odwołania podróży, kontynuacji leczenia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie maksymalne sumy ubezpieczenia są wskazane w OWU.
Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ochrony został omówiony w rozdziale 2 OWU.

Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • szkód powstałych w kraju stałego zamieszkania klienta
 • operacji plastycznych
 • leczenia stomatologicznego: profilaktycznego, protetycznego i ortodontycznego
 • szkód w środowisku naturalnym
  Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 3 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Warta nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku:

 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi
 • zażycia narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych
 • usiłowania lub popełnienia umyślnie przestępstwa lub samobójstwa
 • zaburzeń psychicznych
 • zawodowego uprawiania sportu

  Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zostały wskazane w rozdziale 3 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ubezpieczenie obowiązuje podczas podróży zagranicznych w zakresie terytorialnym określonym na polisie (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego)

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
– opłacenie składki z góry za cały okres ubezpieczenia
– w przypadku powstania szkody:

 • powiadomienie telefoniczne COK o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości, nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody
 • postępowanie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK, a w szczególności przekazanie do Warty zgłoszenia szkody wraz z dokumentami potwierdzającymi powstanie zdarzenia i zasadność roszczeń
 • podanie wszelkich dostępnych informacji potrzebnych do udzielenia pomocy z zakresu usług assistance, a w szczególności imienia i nazwiska, numeru polisy, miejsca pobytu i numeru telefonu, pod którym COK może się skontaktować z klientem lub jego przedstawicielem, krótkiego opisu zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance oraz rodzaju potrzebnej pomocy
 • stosowanie się do zaleceń Warty oraz udzielanie jej informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody

Szczegółowe informacje podane są w rozdziale 4 i 5 OWU

 

 Przejdź do zakupu polisy online
Kod rabatowy warta travel KRAD00410000

Kup online Warta Travel 3

Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

 

Procedura zakupu polisy "Warta Travel"

Przeczytaj to przed wejściem na stronę zakupów.

Nie musisz być ekspertem ubezpieczeniowym!
To my poprowadzimy cię przez proces sprzedaży w poniższych kilku krokach, abyś mógł szybko kupić ubezpieczenie turystyczne.

Potrzebujesz tylko 30 sekund, żeby poznać cenę.

Najpierw wybieramy cel podróży (kraj docelowy):

 010 005

Zejdź niżej i naciśnij "Aktywność", otworzy się strona z pytaniem czy będziesz uprawiać sporty zimowe.

 011 011

Kolejny krok, to pytanie o uprawianie sportów ekstremalnych podczas wyjazdu:

 011 014

 Kolejne pytanie dotyczy pracy za granicą:

 011 017 

W następnym etapie, pytania dotyczą już osoby (osób) które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.
Na tym etapie wystarczy zaznaczyć tylko przedział wiekowy (są trzy przedziały: 0-25, 26-60, 61+) nie ma konieczności wpisywania Imienia i Nazwiska, jeżeli chcesz poznać tylko cenę.
Jeżeli wyjeżdżających jest więcej, kliknij  "+ Dodaj następną osobę" i też zaznacz tylko przedział wiekowy i zrób to z każdą następną osobą.

Po wpisaniu wszystkich podróżnych, kliknij "Data wyjazdu"
Teraz wybierz datę początkową od kiedy ma obowiązywać polisa oraz datę końca ubezpieczenia:

 012 026

Po wybraniu terminu wyjazdu, kliknij na dole strony "Szczegóły oferty" - system zacznie przygotowywać ofertę dla Ciebie.

Przykładowa strona z ofertą:

 012 029

Na tym etapie można jeszcze wybrać dodatkową ochronę (przewiń stronę w dół), aby dodać ryzyko do polisy, kliknij w obrazek i naciśnij "Dodaj", co spowoduje dodanie ryzyka do umowy i przeliczenie składki.
Decyzję można cofnąć, klikając ponownie w wybraną opcję i użyć "Usuń"


 013 032

Poniżej, zobaczysz co zawsze znajduje się w naszym ubezpieczeniu oraz czego nie ubezpieczamy:

 013 035

Teraz masz 2 opcje:

Pierwsza opcja - wysłanie linku do zapisanej kalkulacji:
Możesz wysłać kalkulację do siebie (lub do osoby z którą jedziesz) naciskając "Wyślij kalkulację na email" - zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu (podajesz swój lub osoby która ma otrzymać link) oraz adres e-mail.
Na telefon wysyłamy SMS z kodem dostępu do kalkulacji, a na e-mail link do kalkulacji.
Jest to zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, bo mogłeś już na etapie kalkulacji wpisać swoje dane osobowe.

Druga opcja - przechodzisz do zakupu , naciskając na dole strony: "Zakup ubezpieczenia"
Teraz już trzeba wypełnić dane osób (podróżnych) podając imię, nazwisko, pesel, adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail oraz numer telefonu.
Po wpisaniu wszystkich danych, dalej możesz wstrzymać się z zakupem i wysłać link do siebie lub innych podróżujących wraz z Tobą, w celu weryfikacji lub przejść od razu do zakupu polisy klikając "PODSUMOWANIE"

Pamiętaj!
Ubezpieczający, to osoba zawierająca ubezpieczenie.
Ubezpieczony, to osoba ubezpieczona

Zawierając umowę dla siebie, będziesz i Ubezpieczającym i Ubezpieczonym.
Zawierając umowę dla kogoś innego (ale sam nie jedziesz i nie będziesz  korzystać z ubezpieczenia) będziesz Ubezpieczającym, i wtedy wpisujesz w "Dane podróżnych" osoby które mają być ubezpieczone.

Kod rabatowy Warta Direct KRAD00410000

 

- to dodatkowa zniżka (10%) ode mnie.
Po wpisaniu kodu, składka zostanie przeliczona z uwzględnieniem rabatu.

Kod wpisuje się (jeżeli jeszcze nie został wpisany z automatu) klikając znak % na czerwony tle u góry strony:

kod

Następna strona, to podsumowanie ubezpieczenia oraz miejsce na udzielenie niezbędnych zgód i oświadczeń, pola oznaczone czerwoną gwiazdką - są obowiązkowe.
Przechodzimy na PŁATNOŚC (strona obsługiwana przez Pzrelewy24) i wybieramy sposób zapłaty za polisę.
Po tej czynności, otrzymasz (z adresu: online@warta.pl) na podany adres e-mail link do polisy, a SMS-em kod do otwarcia strony gdzie będzie czekała na Ciebie polisa do pobrania.

Kup online Warta Travel 3Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony