1440x400

Nawet najlepiej zaplanowany wyjazd musi czasem zostać odwołany z przyczyn niezależnych od Ciebie.
Szczególnie, że wiele osób rezerwuje wyjazdy dużo wcześniej, na przykład zimą  planuje wiosenne i letnie wojaże. Jak podkreślają eksperci serwisu Travelist.pl, tylko do tej pory wzrost liczby rezerwacji na termin wakacyjny wzrósł o 60 proc.

Przez kilka miesięcy może nie tylko wiele się zmienić, ale i wydarzyć. Dlatego warto, ubezpieczyć swoją podróż i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, które sprawią, że będziesz musiał zrezygnować ze swojego wyjazdu.

To nie oznacza jednak, że nowa oferta jest przygotowana wyłącznie z myślą o podróżach zaplanowanych w odległym terminie. I choć oczywiście najlepiej jest zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy podróży, to polisę zakupić można nawet do dnia przed wyjazdem:

Jakie argumenty przemawiają za naszą ofertą?

 • Suma Ubezpieczenia – aż do 40 000 zł na osobę – najwyższa na rynku!
 • Ochroną można objąć podróż po Polsce lub podróż zagraniczną (również na jednej polisie)
 • Jeden szeroki wariant ubezpieczenia – wszystkie przyczyny odwołania lub przerwania podróży są w zakresie podstawowym i nie powodują wzrostu składki, w tym obejmujące:
  • leczenie następstw chorób przewlekłych,
  • zachorowania + izolatorium (COVID-19),
  • zdarzenia wynikające z ataków terrorystycznych,
  • śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży bez względu na przyczynę.
 • Szeroka definicja Współuczestnika podróży.
 • Atrakcyjna składka, szybka kalkulacja
 • Możliwość ubezpieczenia nawet 10 osób na 1 polisie.

Umową ubezpieczenia można objąć więcej niż jedną umowę podróży – pod warunkiem, że umowy podróży zostały zawarte tego samego dnia.

Jakie mogą być przyczyny odwołania lub przerwania podróży?

Nowe ubezpieczenie obejmuje szeroki katalog realnych sytuacji związanych:

 • ze zdrowiem i życiem, np.: nagłe zachorowanie lub śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, a także osoby bliskiej,
 • z mieniem, in. szkoda w mieniu czy kradzież pojazdu,
 • z pracą, in. wypowiedzenie umowy o pracę,
 • z innymi zdarzeniami, jak np. wezwanie do sądu.

Pełna lista przyczyn odwołania lub przerwania podróży znajduje się w OWU.

Uwaga! Jeśli zawarłeś kilka umów związanych z podróżą np.: zarezerwowałeś hotel tydzień po zakupie biletów lotniczych, a jakiś czas później zarezerwowałeś samochód, to każde z tych trzech świadczeń należy ubezpieczyć na odrębnej polisie, ponieważ zostały zakupione w różnych terminach.

1440x400